Thailand

/Thailand
Thailand 2015-08-27T20:06:48+00:00

ขอบคุณมากสำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมในงานวิจัยเรื่องการดูแลเด็กในวัฒนธรรมต่างๆ ในปีนี้อีกครั้ง ขณะนี้เรากำลังเริ่มติดต่อกับครอบครัวต่างๆ เพื่อทำการสัมภาษณ์ในรอบปีที่ 7 แล้ว หากท่านมีคำถามหรือต้องการติดต่อผู้สัมภาษณ์ โปรดอีเมล์ถึงอ.สมบัติ ตาปัญญา sombat.tapanya@gmail.com หรือโทร 081 531 9336