Sweden

/Sweden
Sweden 2017-05-30T09:36:01+00:00

 

2016/2017 års datainsamling är pågående. Nästan  70 ungdomar och  drygt 100 föräldrar har deltagit i intervjuer och svarat på enkäter. Årets datainsamling kommer att pågå under hela 2017 och eventuellt en bit in på 2018 . Föräldrarna svarar på webbenkäter och ungdomarna kommer till Högskolan Väst och svarar på frågor och genomför olika test med hjälp av en dator.